TELEFON: 0 326 614 02 50
AnasayfaDuyurularT.C.HATAY VALİLİĞİ TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI

T.C.HATAY VALİLİĞİ TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI

T.C.HATAY VALİLİĞİ TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI

KARAR NO: 2022 /02 KARAR TARİHİ İLİ: HATAY 16.01.2022 İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI GÜNDEM: Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerin, belirli alanlara (konser, sinema, tiyatro, okullar vb.) girişlerinde veya toplu ulaşım araçlarıyla seyahatlerinde azami 48 saat öncesine ait negatif PCR testi ibrazına dair uygulama; 2022/01 Hıfzıssıhha Kurul Kararımız ile yeniden düzenlenmişti. Öte yandan, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 15.01.2022 tarihli ve E­13588366­149­83 sayılı yazısında yanlış anlaşılmaları gidermek için; 2022/01 Hıfzıssıhha Kurul Kararımızın güncellenmesine ihtiyaç duyulduğu bildirilmektedir. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72.inci maddelerine istinaden 16.01.2022 Pazar günü Vali Sayın Rahmi DOĞAN başkanlığında olağanüstü toplanarak, İlimizi kapsayacak şekilde; aşağıdaki kararları almıştır. 1­ PCR testi ile tarama yapılmasına devam edilmesi gerekenler;  Huzurevi/bakım evi/sevgi evleri ile ceza ve tevkif evlerinin aşısız veya son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş çalışanları,  Belirlenen durumlarda ceza ve tevkif evlerindeki tutuklu ve hükümlüler,  Yurtdışına seyahat edecek kişiler (Seyahat edilecek ülkenin belirlediği kurallar doğrultusunda), Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden uçak ile şehirlerarası seyahat edecekler, 2­ PCR testi ile tarama yapılmasına gerek olmadığı değerlendirilenler;  Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden,  Konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılmadan önce,  Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapmakta olan personel (öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli vb.),  Tüm kamu ve özel işyerlerinde çalışanlar,  Kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacak kişiler, olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede 1. Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerin yurt içinde uçakla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için azami 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi istenilmesine devam edilmesine, 2. Havayolu yolcu taşımacılığı yapan firmalarca uçağa kabul öncesinde HES kodu üzerinden aşılı/geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulamasının yapılmasına, 3.Hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise bu kişilerin seyahatine müsaade edilmemesine, Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Kaymakamlarca Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması hususlarında; Oy birliğiyle karar verildi

Rahmi DOĞAN  Vali

Paylaş: