TELEFON: 0 326 614 02 50
AnasayfaYıllık Aidat

Yıllık Aidat

İskenderun Ticaret Borsası üyelerine aşağıdaki tarife esas alınarak Yıllık Aidat tahakkuk edilir.

KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TARİFESİ

2016 Yılı Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Tarifesi
Derecesi Kayıt Ücreti Yıllık Aidat
Fevkalade
1. Derece
2. Derece
3. Derece
4. Derece


Değişikliklerin Bildirilmesi

Borsalara kayıt zorunluluğu bulunanlar, durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilânı gereken her türlü değişikliği, gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde, kayıtlı oldukları borsalara bildirmek zorundadır.