TELEFON: 0 326 614 02 50
AnasayfaHaberlerT.C. TİCARET BAKANLIĞI HATAY TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI

T.C. TİCARET BAKANLIĞI HATAY TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI

T.C. TİCARET BAKANLIĞI HATAY TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI

İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI

GÜNDEM:

Yüksek bulaşıcılığı nedeniyle toplum sağlığı açısından ciddi risk oluşturan Koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde, İçişleri Bakanlığının 27.06.2021 tarih ve 10530 sayılı Genelgesinde kademeli normalleşmenin son etabında uygulanacak usul ve esaslar belirlenmiş olup buna göre sinema salonlarının Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenmiş tedbirler ile temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla 1 Temmuz 2021 tarihinden faaliyet gösterebilecekleri belirtilmiştir.

İçişleri Bakanlığının 20.08.2021 tarih ve 13441 sayılı Genelgesinde ise aralarında tiyatro ve sinema salonlarının da olduğu bazı yerlere girişlerde aşılı ya da geçirilmiş hastalık konumunda (Covid19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) olmayan kişiler için 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilmesi ve bu durumun işletmeciler tarafından tiyatro ve sinema salonlarına girişte HES kodu üzerinden kontrol edilerek hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi bulunmayan kişilerin tiyatro ve sinema salonlarına kabul edilmemesi düzenlenmiştir.

Öte yandan gerek Kültür ve Turizm Bakanlığı gerekse doğrudan sektör temsilcilerince İçişleri Bakanlığına iletilen bilgilere göre sinema salonları için bazı illerde kapasite sınırlaması uygu­lanırken, bazı İller için bu yönde bir kısıtlamaya gidilmediği ve İller arasındaki uygulama farklılıklarının sektör içerisinde rekabeti olumsuz etkilediği bildirilmektedir.

Sinema salonları ve tiyatrolar için İçişleri Bakanlığının 20.08.2021 tarih ve 1 3441 sayılı Genelgesi ile getirilen hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi bulunmayan kişilerin sinema salonlarına kabul edilmemesi düzenlemesi ile Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde bu yerler için getirilmiş olan bir dolu bir boş koltuk uygu­lamasının kaldırılması sonrasında, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72.inci maddelerine istinaden 28.10.2021 Perşembe günü Vali Sayın Rahmi DOĞAN başkanlığında olağanüstü toplanarak, İlimizi kapsayacak şekilde; aşağıdaki kararları al­mıştır.

KARARLAR ;

  1. Sinema salonları ve tiyatrolar için Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer verilen mesafe koşulları dışında herhangi bir kapasite sınırlamasına gidilmemesine,
  2. Sinema salonları ve tiyatrolar için kapasite sınırlamasına yönelik alınmış tüm kararların ip­tal edilmesine,
  3. Sağlık Bakanlığınca belirlenen bilimsel verilere göre hastalığı geçirmemiş veya aşılı olma­yan durumunda olan kişilerin tiyatro ve sinema salonlarına girişlerinde negatif PCR testi ib­raz etmeleri, aksi halde girişlerine izin verilmemesi uygulamasının aynı şekilde sürdürülmesine,

Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Kaymakamlarca uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun İlgili maddeleri gereğince İdari İşlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara İlişkin Türk Ceza Kanununun 195 İnci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda;

Oy birliğiyle karar verildi.

 

Rahmi DOĞAN

Vali

Paylaş: